Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 24.03.2017 r.

W dniu 24.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i PARP, którego celem była dyskusja nad sposobami monitoringu  Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz współpracy administracji centralnej i regionalnej w zakresie projektowania i realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania. Strony spotkanie zgodnie przyjęły, iż warunkiem koniecznych prawidłowego rozwoju Proces Przedsiębiorczego Odkrywania jest wzajemna wymiana informacji która będzie miała wpływ na kształt zarówno krajowych jak i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Zapraszamy na międzynarodową konferencję partnerów projektu CLUSTER3, która odbędzie się we wtorek 7 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, w Sali Audytoryjnej S1 na parterze.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie CLUSTERS3 przewidziano m.in. spotkania w każdym z regionów partnerskich, których celem jest poznanie specyfiki współpracy w ramach różnych sieci działających w tych regionach oraz wymiana dobrych praktyk z lokalnymi klastrami. W zdiagnozowaniu problemów i potrzeb klastrów mają pomóc badania ankietowe, regionalne spotkania z interesariuszami czy wizyty studyjne w regionach partnerskich. Powyższe działania pozwolą samorządowi województwa na przygotowanie tzw. Planu Działania, który będzie określał przyszłą, bardziej przyjazną klastrom politykę regionu. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję partnerów projektu CLUSTER3, która odbędzie się we wtorek 7 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, w Sali Audytoryjnej S1 na parterze. 

Partnerzy projektu do Lublina przybędą ze swoimi lokalnymi interesariuszami, co daje Państwu szansę na wymianę uwag, doświadczeń, a także możliwość poznania ewentualnych partnerów do projektów międzynarodowych. 

Jednocześnie informuję, że najbliższy dostępny parking znajduje się pod Centrum Spotkania Kultur, wjazd od ul. Radziszewskiego http://www.spotkaniakultur.com/pl/parking

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pełną informacją po ostatnim regionalnym spotkaniu interesariuszy, która wraz z prezentacjami dostępna jest pod linkiem:
http://www.invest.lubelskie.pl/pl/Projekt%20CLUSTERS3%20-%20relacja%20ze%20spotkania

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i zachęcamy do dyskusji!

 

 

 

 

W dniach 14-15 lutego 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty ponadregionalne w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera. (2)

W dniach 14-15 lutego 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty ponadregionalne w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera.


 

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy dotyczące efektywnych kanałów komunikacji zz poziomu projektu z interesariuszami w regionach, najlepszych praktyk w zakresie realizacji warsztatów B+R oraz różnic w metodologiach zastosowanych przy gromadzeniu rezultatów projektu w każdym z pakietów zadaniowych (WP2 - Feedback Paper, WP3 - Synergy&Empowerment Concepts, WP4 - Good Practicies – Policy Learning), które są jego końcowymi produktami. Jednym ze stałych elementów agendy jest peer review RIS3 regionu – gospodarza, ekosystemu innowacji i inicjatyw rekomendowanych jako dobre praktyki w kontekście wspierania rozwoju innowacji w regionie. Przedstawiciele Regionu Ostergötland  dla lepszego zrozumienia specyfiki regionu i jego potencjału zorganizowali wizytę w jednym z ważnych inwestycji regionu jakim jest Centrum Wizualizacji (Visualisation Centre) w ramach flagowej inicjatywy Visual Sweden. Jest to miejsce prezentacji  możliwości wizualizacji na rzecz nauki, miejsce badań i rozwoju technologii wizualizacji i interakcji, systemów i narzędzi na rzecz wizualizacji, jest to również miejsce rozwoju i tworzenia mediów oraz instalacji do wykorzystania zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w sektorze biznesu.

Więcej: http://visualiseringscenter.se/.

Dopełnieniem w/w wizyty studyjnej była wizyta w Arbetets Museum (Muzeum Pracy),
w którym zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o historii regionu w kontekście zawodów wykonywanych przez jego mieszkańców, industrialnym charakterze miasta i wielokulturowej społeczności zamieszkującej tereny Regionu Ostergötland w czasach największego rozwoju przemysłu włókienniczego, w czasie kryzysu oraz na etapie rewitalizacji miast i ich ponownego rozwoju. Arbetets Museum to również placówka edukacyjna z ofertą skierowaną do odbiorcy w różnym wieku: od najmłodszych do seniorów, charakter wystaw jest bowiem niezwykle zróżnicowany.

Więcej: http://www.arbetetsmuseum.se

O partnerstwie w ramach EMPInno oraz zaplanowanych i realizowanych działaniach więcej: www.empinno.eu

Zmiana terminu spotkania poświęconego tematyce rozwoju kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego, którą jest BIOGOSPODARKA

Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni zmienić datę spotkania na dzień później, tj. piątek 21 października 2016 r. Godzina spotkania jak i miejsce pozostają bez zmian.
Bardzo przepraszamy z zaistniałą sytuację.