Zmiana terminu spotkania poświęconego tematyce rozwoju kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego, którą jest BIOGOSPODARKA

Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni zmienić datę spotkania na dzień później, tj. piątek 21 października 2016 r. Godzina spotkania jak i miejsce pozostają bez zmian.
Bardzo przepraszamy z zaistniałą sytuację.

Spotkanie z obszaru kluczowej inteligentnej specjalizacji regionu BIOGOSPODARKI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym tematyce rozwoju kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego, którą jest BIOGOSPODARKA.

Dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach, uczestnicy spotkania będą mogli wysłuchać dwóch wykładów dotyczących zmian klimatu oraz zasobów biomasy w kraju i w regionie. Jest to niezwykle cenna wiedza, która może mieć wpływ na przyszłość inwestycji
w sektory związane z biogospodarką na rynku lokalnym i krajowym.

Czytaj więcej...

Inicjatywa BBI JU oraz Polskie Konsorcjum Bioregionów podczas Europejskiego Kongresu Biogospodarki w Łodzi, 6-7 października 2016 r.

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) to partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane pomiędzy Komisją Europejską oraz konsorcjum bioprzemysłowym, którego celem nadrzędnym jest zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego sektora bioprzemysłowego w Europie. Budżet przedsięwzięcia to 3.7 mld Euro, z czego 73% finansuje sektor przemysłu, a pozostałe 27% dofinansowuje UE w ramach Programu Horyzont2020. Do działań BBI JU należy tworzenie warunków dla powstania zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu poprzez: demonstracje nowych technologii, opracowanie modeli biznesowych (nowych łańcuchów wartości), tworzenie biorafinerii wzorcowych, osiągnięcie korzyści środowiskowych i społeczno-gospodarczych, stworzenie 700 000 nowych miejsc pracy (w tym 80% w obszarach wiejskich) oraz wytwarzanie nowych bioproduktów zastępujących produkty oparte na paliwach kopalnianych.

Czytaj więcej...

Udział przedstawicieli Województwa Lubelskiego w spotkaniu partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020) w Rydze (Łotwa)

W dniach 13-14 września 2016 r. stolica Łotwy, Ryga, była gospodarzem jednego ze spotkań partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera. Przedstawiciele samorządu województwa uczestniczyli w szeregu sesji dotyczących poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie, peer review Regionalnej Strategii Innowacji Rygi i inteligentnych specjalizacji Łotwy, przeglądzie inicjatyw  wspierających przedsiębiorczość innowacyjną (w tym m.in. Green Technology Incubator, Creative Industries Incubator) oraz wizycie studyjnej w Design Factory  działającej przy Uniwersytecie Technicznym w Rydze.

Czytaj więcej...