Ogłoszenie o naborze do Zespołów Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza nabór do Zespołów Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Globalna sieć ,,TCI Network” koordynuje warsztaty peer-review w ramach projektu CLUSTERS3!

TCI to wiodąca, globalna sieć zrzeszająca organizacje i doświadczonych praktyków posiadających wiedzę w zakresie konkurencyjności, innowacji i rozwoju klastrów. Niniejsza instytucja w okresie od kwietnia do lipca 2017 roku będzie pełnić rolę organu doradczego w ramach warsztatów peer-review projektu CLUSTERS3 Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 (Program Interreg Europa), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera.

Czytaj więcej...

Razem możemy więcej! O współpracy otwierającej nowe pola możliwości i działań

 

11 kwietnia 2017 roku podczas posiedzenia Rady ds. Innowacji,

Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie – Sławomir Sosnowski

i Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień

podpisali porozumienie o współpracy między w/w województwami,

otwierające kolejne możliwości wspólnych inicjatyw w oparciu o wymianę informacji,

dobrych praktyk i zespolonych działań.

 

 

Czytaj więcej...

II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje

Zapraszamy na II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje, które odbędzie

się 22 maja 2017 o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

 

Spotkanie jest skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

Czytaj więcej...