W dniach 14-15 lutego 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty ponadregionalne w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera. (2)

W dniach 14-15 lutego 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty ponadregionalne w ramach projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera.


 

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy dotyczące efektywnych kanałów komunikacji zz poziomu projektu z interesariuszami w regionach, najlepszych praktyk w zakresie realizacji warsztatów B+R oraz różnic w metodologiach zastosowanych przy gromadzeniu rezultatów projektu w każdym z pakietów zadaniowych (WP2 - Feedback Paper, WP3 - Synergy&Empowerment Concepts, WP4 - Good Practicies – Policy Learning), które są jego końcowymi produktami. Jednym ze stałych elementów agendy jest peer review RIS3 regionu – gospodarza, ekosystemu innowacji i inicjatyw rekomendowanych jako dobre praktyki w kontekście wspierania rozwoju innowacji w regionie. Przedstawiciele Regionu Ostergötland  dla lepszego zrozumienia specyfiki regionu i jego potencjału zorganizowali wizytę w jednym z ważnych inwestycji regionu jakim jest Centrum Wizualizacji (Visualisation Centre) w ramach flagowej inicjatywy Visual Sweden. Jest to miejsce prezentacji  możliwości wizualizacji na rzecz nauki, miejsce badań i rozwoju technologii wizualizacji i interakcji, systemów i narzędzi na rzecz wizualizacji, jest to również miejsce rozwoju i tworzenia mediów oraz instalacji do wykorzystania zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w sektorze biznesu.

Więcej: http://visualiseringscenter.se/.

Dopełnieniem w/w wizyty studyjnej była wizyta w Arbetets Museum (Muzeum Pracy),
w którym zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o historii regionu w kontekście zawodów wykonywanych przez jego mieszkańców, industrialnym charakterze miasta i wielokulturowej społeczności zamieszkującej tereny Regionu Ostergötland w czasach największego rozwoju przemysłu włókienniczego, w czasie kryzysu oraz na etapie rewitalizacji miast i ich ponownego rozwoju. Arbetets Museum to również placówka edukacyjna z ofertą skierowaną do odbiorcy w różnym wieku: od najmłodszych do seniorów, charakter wystaw jest bowiem niezwykle zróżnicowany.

Więcej: http://www.arbetetsmuseum.se

O partnerstwie w ramach EMPInno oraz zaplanowanych i realizowanych działaniach więcej: www.empinno.eu

Zmiana terminu spotkania poświęconego tematyce rozwoju kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego, którą jest BIOGOSPODARKA

Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni zmienić datę spotkania na dzień później, tj. piątek 21 października 2016 r. Godzina spotkania jak i miejsce pozostają bez zmian.
Bardzo przepraszamy z zaistniałą sytuację.

Spotkanie z obszaru kluczowej inteligentnej specjalizacji regionu BIOGOSPODARKI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym tematyce rozwoju kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego, którą jest BIOGOSPODARKA.

Dzięki uprzejmości pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach, uczestnicy spotkania będą mogli wysłuchać dwóch wykładów dotyczących zmian klimatu oraz zasobów biomasy w kraju i w regionie. Jest to niezwykle cenna wiedza, która może mieć wpływ na przyszłość inwestycji
w sektory związane z biogospodarką na rynku lokalnym i krajowym.

Czytaj więcej...

Inicjatywa BBI JU oraz Polskie Konsorcjum Bioregionów podczas Europejskiego Kongresu Biogospodarki w Łodzi, 6-7 października 2016 r.

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) to partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane pomiędzy Komisją Europejską oraz konsorcjum bioprzemysłowym, którego celem nadrzędnym jest zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego sektora bioprzemysłowego w Europie. Budżet przedsięwzięcia to 3.7 mld Euro, z czego 73% finansuje sektor przemysłu, a pozostałe 27% dofinansowuje UE w ramach Programu Horyzont2020. Do działań BBI JU należy tworzenie warunków dla powstania zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu poprzez: demonstracje nowych technologii, opracowanie modeli biznesowych (nowych łańcuchów wartości), tworzenie biorafinerii wzorcowych, osiągnięcie korzyści środowiskowych i społeczno-gospodarczych, stworzenie 700 000 nowych miejsc pracy (w tym 80% w obszarach wiejskich) oraz wytwarzanie nowych bioproduktów zastępujących produkty oparte na paliwach kopalnianych.

Czytaj więcej...