Zmień wielkość czcionki:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza nabór do Zespołów Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.


Formularze aplikacyjne dotyczą 4 zespołów roboczych w obszarze:

•  Medycyna
•  Żywność w ramach obszaru biogospodarki
•  Energetyka Niskoemisyjna

•  Fotonika

Do zakresu działania Zespołów Roboczych należeć będzie:
1)    określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
2)    przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
3)    identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej inteligentnej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym) oraz wskazywanie sposobów ich zniwelowania,
4)    formułowanie priorytetowych kierunków badań w ramach obszarów danej inteligentnej specjalizacji,
5)    inicjowanie i opiniowanie projektów wspierających innowacyjność regionu w ramach danej inteligentnej specjalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Zespołów Roboczych  w tym organizację, zasady i tryb ich działania określa Regulamin naboru i prac Zespołów Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – dostępny poniżej.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz aplikacyjny dotyczący wybranego obszaru tematycznego należy przesłać (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 maja 2017 r.(włącznie)
W tytule maila proszę wskazać: „dotyczy naboru do Zespołów Roboczych RIS”
Dokumenty do pobrania:

•    Regulamin naboru i prac Zespołów Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

•    Formularz aplikacyjny – medycyna

•    Formularz aplikacyjny żywność w ramach obszaru biogospodarka

•    Formularz aplikacyjny – energetyka niskoemisyjna

•    Formularz aplikacyjny - Fotonika