Zmień wielkość czcionki:

Projekt ELISE  (Interreg Europa 2014 - 2020), w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera, jest dedykowany tworzeniu Europejskiego Ekosystemu Life Science.

Celem projektu jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie, z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne. Projekt zakłada stworzenie ekosystemu nauk przyrodniczych, zapewniającego realne oddziaływanie badań i innowacji na poziom zatrudnienia i konkurencyjności firm w regionie, który modelem przypominał będzie klaster skupiający władze regionalne, przedsiębiorstwa, naukowców, lekarzy i pacjentów.
Podczas ostatnich spotkań partnerzy przedstawili swój regionalny ekosystem z wyróżnieniem instytucji publicznych i prywatnych, istniejących sieci i stowarzyszeń wpływających na kształtowanie się sektora Life Science. Uczestnicy wzięli również udział w analizie SWOT, wykazując mocne i słabe strony każdego z przedstawionych systemów. Uczestnicy mieli okazję poznać Regionalne Strategie Innowacji gospodarzy, będące źródłem inspiracji i dobrych praktyk dla pozostałych partnerów.
Dopełnieniem spotkań były wizyty studyjne w następujących instytucjach:
-TechnikZentrum Lübeck- Centrum Technologiczne powstało w 1986r. jako instytucja wspierająca innowacyjną przedsiębiorczość w Lubece z inicjatywy dwóch uniwersytetów oraz świata przemysłu. Poza podstawowymi funkcjami inkubatora przedsiębiorczości, centrum wspiera projekty współpracy przedsiębiorców z uniwersytetami, szczególnie w obszarze technologii biomedycznych.
-Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Rostoku, Instytut Inżynierii Biomedycznych- koncentruje się na badaniach różnych aspektów związanych ze stosowaniem implantów typu stenty i zastawki serca.
-Biotechnikum Greifswald-  wspiera transfer wiedzy i technologii z Uniwersytetu w Greifswaldzie do przedsiębiorstw.
-Centrum Rozwojowe Uniwersytetu w Greifswaldzie- zostało powołane do transferowania wiedzy z Uniwersytetu.
-Instytut Badań i Technologii Plazmy- zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem technologii plazmy niskotemperaturowej do zastosowania w wielu sektorach.
-Instytut Rizzoli-  jeden z najstarszych i najistotniejszych w Europie ośrodków ortopedycznych. Swój sukces zawdzięcza łączeniu funkcji naukowej z leczeniem pacjentów.  
-Park Naukowo Technologiczny dla Medycyny w Mirandoli- został utworzony jako fundacja, dzięki której możliwa jest efektywna współpraca Uniwersytetu w Modenie i przedsiębiorstw.
-Fundacja IRET- powstała jako odpowiedź na negatywne doświadczenia współpracy firm z uczelniami. Fundacja koncentruje się na prowadzeniu badań w obszarze chorób degeneracyjnych takich jak skleroza, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, ataksja i chroniczny ból.
Centrum Medycyny Regeneracyjnej „S.Ferrari”- powstało jako fundacja uniwersytetu w Modenie, Regionu Emilia-Romania oraz funduszu bankowego na rzecz prowadzenia badań nad komórkami i tkankami ludzkimi. Centrum prowadzi badania podstawowe oraz opracowuje protokoły leczenia, wykorzystywane w szpitalach.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.