Zmień wielkość czcionki:

W dniach 5-6 lipca w siedzibie UMWL w Lublinie odbyło się Peer Review polityki klastrowej regionu w ramach projektu Clusters3 (Program Interreg Europa). Ekspertami spotkania byli  Matts Williams  i Ines Sagrario z ramienia międzynarodowej sieci TCI, zrzeszającej organizacje i doświadczonych praktyków posiadających wiedzę w zakresie konkurencyjności, innowacji i rozwoju klastrów.

Podczas spotkania eksperci rozmawiali z regionalnymi interesariuszami oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i PARP.

Dyskusja dotyczyła spodziewanej zmiany kryteriów finansowania uczelni wyższych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tworzenia łańcucha wartości w sektorze żywnościowym. W ocenie przedstawicieli instytucji krajowych, Województwo Lubelskie jest aktywne w zakresie polityki klastrowej na tle innych regionów w Polsce. Działalność klastrów może pozwolić na znalezienie niszy, stanowiącej zawężenie obszaru inteligentnych specjalizacji i zdefiniowanie dominujących technologii. Zadaniem administracji w podejściu open administration jest  tworzenie dobrego klimatu do dyskusji oraz przekraczanie barier w kontaktach z przedsiębiorstwami.

Drugi dzień Peer Review rozpoczął się wizytą w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym,
w którym został zaprezentowany zakres działalności Parku oraz przedstawiony projekt Inno-Broker. Głównym zadaniem w ramach projektu jest pozyskiwanie innowacyjnych technologii i rozwiązań opracowanych przez uczelnie regionu, które znajdą swoich biorców zarówno wśród regionalnych jak i ponadregionalnych przedsiębiorców. Do zadań inno-brokerów należy również operowanie wśród przedsiębiorców w zakresie doradztwa innowacyjnego, identyfikacji problemów badawczych i wyszukiwania wykonawców dedykowanych rozwiązań. Podczas wizyty w Parku uczestnicy odwiedzili również Lubelski Instytut Designu. Jego główną misją jest ustalenie standardów w zakresie projektowania i innowacji, promowanie dobrych praktyk w zakresie designu oraz stworzenie platformy współpracy lubelskich uczelni, biznesu, środowiska projektantów i administracji publicznej.