Zmień wielkość czcionki:

Wszyscy regionalni partnerzy uczestniczący w projekcie BRIDGES (Program Interreg Europa 2014-2020) opracowali mapy innowacji przemysłów biogospodarki.

Podsumowanie sześciu regionalnych map stanowi raport kapitalizacyjny, który został zatwierdzony przez partnerów projektu BRIDGES  w Helsinkach podczas czwartego spotkania w czerwcu tego roku.

Celem Raportu Kapitalizacyjnego Map Innowacji jest przedstawienie rzetelnej bazy danych oraz metodologii, które będą podstawą do opracowania regionalnych planów działań. Raport zawiera również rekomendacje i wnioski  w odniesieniu do powiązań technologicznych pomiędzy regionami partnerskimi o różnym poziomie innowacyjnym.
Rezultaty  map innowacji wskazują na to, że firmy wpisujące się w obszary inteligentnych specjalizacji wykazują silny potencjał do transformacji i / lub modernizacji, a w jednym przypadku również dywersyfikacji. Mapy ujawniają również poziom i rodzaj innowacji, które mogą być najlepiej wchłonięte przez regiony.
W trakcie III (kwiecień 2017 r. -wrzesień 2017 r.) i IV semestru (październik 2017 r. marzec 2018 r.) realizacji projektu partnerzy regionalni będą przygotowywać się do opracowania planów działań.
Raport Kapitalizacyjny Map Innowacji jest dostępny na stronie projektu pod adresem:

https://www.interregeurope.eu/bridges/library/