Zmień wielkość czcionki:

Informujemy, że jest już dostępna strona projektu SMART WATCH (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020, pierwszy priorytet: Współpraca na rzecz innowacji w kierunku bardziej konkurencyjnej Europy Środkowej): http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html.

Przypominamy, że projekt SMART WATCH, w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera, będzie realizowany w latach 2017-2020. Celem projektu jest stworzenie sieci branżowych obserwatoriów inteligentnych rynków, wspomagających zarządzanie wiedzą w regionach.  Dzięki sieci, użytkownicy  uzyskają  szybszy i łatwiejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów
w strategicznych obszarach technologicznych.

Projekt wspiera działania zmierzające do tego, by inteligentna specjalizacja regionu była spójną częścią strategii innowacji Europy Środkowej. Spełnienie tego zadania będzie realizowane dzięki ustanowieniu systemu monitorowania tych strategii.

Każdy region zbiera dane w różny sposób, odmiennie je klasyfikuje i agreguje. Projekt SMART WATCH będzie pomocny w opracowaniu wspólnej metodologii i narzędzi benchmarkingowych, które usprawnią powyższe działania.

Zapraszamy do odwiedzania strony!