Zmień wielkość czcionki:

12 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego gościł przedstawicieli regionalnej grupy  interesariuszy, powołanej w ramach realizacji projektu BRIDGES (Program Interreg Europa). 

Projekt ten zakłada stworzenie silnego Centrum Kompetencji w sektorze biogospodarki jako kluczowej inteligentnej specjalizacji  Województwa Lubelskiego. We współpracy z grupą lokalnych interesariuszy oraz na podstawie zebranych w projekcie dobrych praktyk zostanie opracowany Plan Działań, zawierający model funkcjonowania Centrum Kompetencji i przykłady konkretnych projektów badawczych tzw. RIS3 paths.
Pierwszym etapem prac nad Planem Działań jest wybranie przemysłów tradycyjnych w sektorze biogospodarki, w których mogą mieć zastosowanie wybrane technologie fotoniczne, wpisane  do Agendy Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Punktem odniesienia jest opracowana na potrzeby projektu regionalna mapa innowacji, w której zostały zidentyfikowane przemysły i przedsiębiorstwa o największym potencjale absorpcyjnym innowacji.