Zmień wielkość czcionki:

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii.

 Konferencja odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Arenie Lublin a jej głównym celem jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Udział w wydarzeniu umożliwia zaprezentowanie własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu. Ponadto, podczas konferencji będzie możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz formularze rejestracyjne:

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,37,iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-innowacje-w-praktyce-,52980.chtm