Zmień wielkość czcionki:

Szanowni Państwo,
informujemy, że 6 listopada 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Innowacji.
 

Celem spotkania było między innymi przekazanie informacji o Agendzie Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych, prezentacja realizowanych projektów międzynarodowych oraz powołanie 4 grup roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.