Zmień wielkość czcionki:

24 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się regionalne spotkanie potencjalnych interesariuszy w ramach realizacji międzynarodowego projektu ELISE (Program Interreg Europa). Celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie, z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne.

 Moderowaną dyskusję poprowadził prof. dr hab. Janusz Kocki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Efektem pierwszego spotkania, które miało miejsce 12 czerwca 2017r.,  była wypracowana analiza SWOT lubelskiego środowiska związanego z naukami o życiu. Kolejny krok to dyskusja nad głównymi problemami tego sektora w różnych aspektach (gospodarczym, zasobów ludzkich, zasobów technicznych i dostępnej infrastruktury, kwestii bioetycznych itd.). Określenie tych problemów jest istotne dla ukierunkowania dalszych prac nad doskonaleniem współpracy podmiotów reprezentujących środowisko nauk o życiu, w tym efektywnych mechanizmów wsparcia innowacyjnych projektów, wykorzystujących wiedzę naukową do praktycznego zastosowania w usługach medycznych.