Zmień wielkość czcionki:

W dniu 10 października 2017 roku zawarta została pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego, a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Umowa w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych.
 

Podpisanie umowy stanowi kolejny etap podejmowanych wspólne działań mających na celu wsparcie opracowania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii fotonicznych, poprzez współfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Dla realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR oraz Województwo Lubelskie przeznaczają na ogłaszane przez siebie konkursy łącznie 100 mln zł (po 50 mln zł z obu stron). Pierwsze konkursy na projekty B+R w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ogłoszone zostaną na przełomie 2017/2018 roku.

Załącznikiem do Umowy jest opracowana przez Województwo Lubelskie Agenda Badawcza, która wyznacza merytoryczne ramy Wspólnego Przedsięwzięcia oraz planowanych konkursów.