Zmień wielkość czcionki:

7 spotkanie partnerów projektu EmpInno (Baltic Sea Region 2014-2020) za nami. Partnerzy projektu rozmawiali na temat wspierania przedsiębiorczości i międzynarodowych spotkań w ramach poszczególnych grup temtaytcznych jak na przykład żywność czy energia.

Następnie na spotkaniu zostały przedstawione Regionalne Strategie Innowacji Regionu Południowej Estonii i regionu Gävleborg. Został opisany proces przedsiębiorczego odkrywania i podążanie za nowoczesnymi technologiami w tradycyjnych przemysłach regionu. Prelegenci dużo czasu poświęcili dyskusjom na temat włączeniu wszyskich interesariuszy w ekosystem innowacji jak również pozycji samego lidera w procesie innowacyjnego rozwoju.

Ciekawym elementem spotkania była wizyta w SPARK Demo Center (skupiającego największe firmy produkcyjne, eksporterów, twórców wizerunku, pracodawców, obiecujące startupy i organizacje wspierające biznes w Południowej Estonii). Uczestnicy spotkania odwiedzili również Centrum Genomu na Uniwersytecie w Tartu. Estońscy gospodarze przedstawili dobre praktyki w zakresie łączenia świata nauki z biznesem, pokazując innowacyjną wyszukiwarkę tematów naukowo-badawczych oraz modele biznesowych opiekunów dla przedsiębiorców chcących rozwijać  lub udoskonalać swój produkt. Uczestnicy spotkania poznali działalność Biotechnologicznego Parku w Tartu oraz Inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej.