Zmień wielkość czcionki:

Pierwszy dzień spotkania poświecony był podsumowaniu realizacji pilotażowej fazy audytów w wybranych instytucjach, w tym w instytucjach otoczenia biznesu. Ponadto, podsumowane zostały rezultaty dotychczasowych działań komunikacyjnych, jak i kwestie finansowe.

Lider projektu wraz z opiekunami pakietów zadaniowych wyznaczył cele i zadania na przyszłość. Bardzo interesującym pomysłem, jaki został zaprezentowany podczas dyskusji nad kolejnymi krokami w projekcie jest przyłączenie przyszłej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków do Platformy S3.


                                 

Drugi dzień spotkania miał znacznie inną formę, bowiem zorganizowane zostały warsztaty, w których aktywnie uczestniczyli eksperci odpowiedzialni za realizację audytów w wybranych instytucjach. Każdy z partnerów projektu miał możliwość zgłoszenia swoich uwag, co do metodologii audytów, jak również do funkcjonalności narzędzia ICT tool. Następnie, podzieleni na trzy międzynarodowe zespoły pracowaliśmy nad poprawieniem istniejących rozwiązań, aby ulepszyć proces pozyskiwania informacji w kolejnej fazie audytów. Dyskusje dotyczyły trzech obszarów: metodologii, procesu i samego narzędzia.

Następne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w październiku w Mariborze na Słowenii.