Zmień wielkość czcionki:

Województwo Lubelskie wraz z przedstawicielem Parku Naukowo-Technologicznego wzięło udział w 8 spotkaniu partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020).

Pierwszego dnia zostały przedstawione dotychczasowe sposoby i narzędzia pozyskiwania i przedstawiania informacji dotyczących wdrażania RIS3 w regionach partnerskich. Przykład naszego regionu został ujęty w filmiku promującym regionalną strategię innowacji i wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej helisy. Następnie partnerzy omówili drugi dokument tego pakietu, to jest feedback paper. Zostały przedstawione 3 dobre praktyki dotyczące budowania zaufania i wymiany wiedzy w regionach położonych w Finlandii i Szwecji w tym: Robo Cast, elektroniczna platforma WIDE i narzędzie wspierania przedsiębiorczości- business breakfast.
Kolejny pakiet dotyczył dobrych praktyk z zakresu wspierania przedsiębiorczości i transferu wiedzy i innowacji. Województwo Lubelskie, jako uczestnik pakietu dotyczącego żywności został zaproszony do Torunia na kongres obejmujący wizyty studyjne w odniesieniu do sektora rolnego oraz udział w V Europejskim Kongresie Menedżerów Agrobiznesu. Dodatkowo, podczas tego spotkania zostały przedstawione regionalne strategie innowacji dwóch partnerów: z Litwy i z Niemiec. Uwieńczeniem pierwszego dnia był udział partnerów projektu w rozdaniu nagród firmom litewskim o największym potencjale wzrostu.
Drugiego dnia partnerzy projektu dyskutowali na temat: przyszłości regionalnej strategii regionu- rewolucja czy ewolucja, aktualizacji tematycznej lub działaniowej, rozwijania i implementacji regionalnej strategii innowacji w oparciu o procesy uczenia się, włączania regionalnych interesariuszy i kontynuacji ich zaangażowania. Z uwagi na to, że do końca trwania projektu zostały już tylko dwa spotkania, następne będzie kluczowe pod kątem podsumowania wypracowanych działań i rezultatów.