Zmień wielkość czcionki:

Razem z Wicemarszałkiem Grzegorzem Kapustą i przedstawicielami UMCS- u gościliśmy profesorów z Wielkiej Brytanii. Na spotkaniu został przedstawiony potencjał regionu ze szczególnym uwzględnieniem agri-food, fotoniki, projektów, inicjatyw i ciekawostek historyczno-kulturowych naszego regionu.

Pani profesor Hawkins z Przedsiębiorczego Centrum Przyszłości pokazała wiele ciekawych praktyk dotyczących wspierania przedsiębiorczości, angażowania społeczeństwa, w tym studentów, w usprawnianie funkcjonowania miast, regionów i firm. Profesor Barratt przedstawił projekt o wdzięcznej nazwie „Eden”, w którym w jego regionie, na miejscu starej kopalni gliny, stworzono miejsce na wzór ogrodu botanicznego ze specjalnie stworzoną infrastrukturą, by hodować rośliny uprawne i ozdobne, w odpowiednich mikroklimatach i kształtować krajobraz przyjazny dla człowieka. Profesor poruszył również temat nauczania od wczesnych lat, tak by inspirować młodych tematami zdrowia, żywności i rozwiązywania problemu głodu, który Pan Profesor wyznaczył jak cel swoich działań. Następnego dnia odbyły się spotkania indywidualne i wizyty studyjne w gospodarstwie szkółkarskim i ekologicznym gospodarstwie chmielarskim, w którym mieliśmy okazję zaprezentować potencjał regionu i zdrowy styl życia.