Zmień wielkość czcionki:

W ramach projektu SMART_watch, realizowanego  w ramach programu Interreg Europa Centralna udało się przeprowadzić w ostatnim czasie fazę właściwą audytów, mających na celu zbadanie lubelskich Instytucji Otoczenia Biznesu pod kątem charakteru ich funkcjonowania w środowisku inteligentnych regionalnych specjalizacji.

Wcześniejsza faza pilotażowa audytów odbyła się wiosną tego roku. Celem projektu SMART_watch jest zidentyfikowanie w Województwie Lubelskim instytucji, które mogłyby pełnić w przyszłości funkcję Regionalnych Obserwatoriów Inteligentnych Specjalizacji. Będą one miały za zadanie przyczyniać się do wyznaczania obszarów czy branż, które są atrakcyjne z regionalnego punktu widzenia, i których funkcjonowanie należałoby wspierać. Do chwili obecnej, wspólnie z naszymi ekspertami,  udało się odbyć audyty we wskazanych poniżej instytucjach. Dnia 11.06.2018 wzięliśmy udział w audycie w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym gdzie na wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem instytucji  odpowiedział nam Pan Prezes Tomasz Małecki. Kolejnym z audytowanych podmiotów była Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (audyt odbył się dnia 20.06.2018), gdzie o sposobie funkcjonowania oraz zadaniach instytucji mięliśmy okazję porozmawiać z Prezesem Zarządu Panią Katarzyną Malesza-Dzido oraz Wiceprezesem Zarządu Panią Agnieszką Czarnobil. Regionalna tematyka medyczna została poddana analizie podczas audytu w kolejnej instytucji Klaster Lubelska Medycyna. Audyt odbył się dnia 26.06.2018 r. natomiast przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz ekspertów odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie przyjęła Pani Marzena Strok Sadło Sekretarz Klastra. Ostatni z przeprowadzonych w tej fazie audytów odbył się dnia 06.07.2018 r. w ramach Wschodniego Klastra ICT. W ramach audytu odpowiedzi udziela Pan Robert Szlęzak Prezes Klastra. Obecnie nasi eksperci są już na etapie prac końcowych nad raportami cząstkowymi oraz raportem problemowym z przeprowadzonych spotkań. Podczas spotkań udało się wskazać na mocne i słabe strony wszystkich audytowanych podmiotów, wyłonić branże czy specjalizacje, które są najbardziej wyróżniające się w otoczeniu danego podmiotu.