Zmień wielkość czcionki:

W środę w ramach ETI odbyło się II Forum Innowacji. Tematem przewodnim spotkania była żywność personalizowana -  żywność „szyta na miarę”, dopasowana do potrzeb organizmu tak, aby chronić go przed chorobami.

 

Okazuje się, że wiele składników naturalnie występujących w różnych produktach spożywczych, jeżeli je odpowiednio przetworzymy, będzie zapobiegać niektórym chorobom, albo nawet wspomagać tradycyjną terapię.

Dotychczasowe zalecenia dietetyczno-żywieniowe wiązały się z grupami ludności. Dzieciom w określonym wieku, kobietom w ciąży, osobom ciężko pracującym zalecano wzbogacenie diety o określone składniki. Później brano pod uwagę wzrost, masę ciała i inne wskaźniki konkretnej osoby, jak wyniki badań biochemicznych krwi, i na tej podstawie określano bardziej sprecyzowaną dietę. Obecnie postęp biologii molekularnej i genetyki doprowadził do odkrycia, że to genotyp decyduje o zapotrzebowaniu na konkretne składniki odżywcze, które odpowiednio dostarczane wpływają na uaktywnienie niektórych genów, które będą warunkowały zdrowie człowieka.

Wyłoniły się dwie nowe dziedziny nauki nutrigenetyka oraz nutrigenomika. Charakterystykę tych dziedzin przedstawiła przedstawicielka firmy Vitagenum Sp. z o.o.

Nutrigenomika umożliwia poznanie reakcji genomu na czynnik zewnętrzny jakim jest pokarm, stwarza możliwość personalizacji żywienia, czyli dietę zgodną z genomem. Nutrigenomika skupia się na tym, jak żywność wpływa na genom. Jest już nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także nauką, której głównym celem jest wykorzystanie jej w praktycznym wymiarze, tak aby zoptymalizować leczenie pacjentów lub wzmocnić działania prewencyjne. Współczesny algorytm postępowania w odniesieniu do typowych przypadków klinicznych to zdiagnozowanie choroby i jej leczenie. Natomiast medycyna przyszłości,  będzie miała zadanie zapobiegawcze, oparte na badaniach skłonności genetycznych i próbie zmiany ekspresji tych genów poprzez dietę, styl życia, wpływ środowiska zewnętrznego. Naukowcy podkreślają, że wciąż potrzebujemy nowych badań w tym zakresie.