Zmień wielkość czcionki:

Realizacja projektu EmpInno dobiega końca. Zostało jeszcze pół roku na dokończenie wszelkich zadań projektowych i zorganizowanie finalnej konferencji.

Na spotkaniu w Finlandii partnerzy projektu rozmawiali na temat wypracowanych rezultatów, wybranych dobrych praktyk i ich implementacji w regionie. Bardzo ważnym elementem dyskusji były rekomendacje dotyczące przedstawionych produktów, będących podsumowaniem dotychczasowych działań, które będą udoskonalane podczas bieżących miesięcy. Czym są owe produkty?
-narzędzie coaching tool wspomagające wymianę wiedzy wewnątrz organizacji i z interesariuszami
w regionie,
- narzędzie feedback paper kształtujące komunikację i monitorowanie obszarów o największym potencjale wzrostu z uwzględnieniem specyfiki regionu i potrzeb użytkowników końcowych,
- synergy and empowerment concepts czyli działania wzmacniające innowacyjną działalność przedsiębiorców i transfer wiedzy w regionie,
- sieć specjalistów kształtujących swoją wiedzę na temat RIS3 w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki zaczerpnięte z innych regionów
Partnerzy projektu dyskutowali również na temat wspólnych obszarów działań po zakończeniu projektu, w tym fazy wdrożeniowej, podczas której  byłaby możliwość przetestowania wybranych rozwiązań.