Zmień wielkość czcionki:

Nabywanie innowacyjnych rozwiązań i przykłady dobrych praktyk były głównymi tematami omawianymi podczas dwóch dni PPI2Innovate, które odbyły się 9 października 2018 r. w Zagrzebiu w Chorwacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Chorwacką Agencję ds. MŚP, innowacji i inwestycji (HAMAG-BICRO) w ramach projektu PPI2Innovate-Budowanie potencjału w celu zwiększenia stosowania zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Podkreślono znaczenie aktywnego korzystania z PPI, a jednocześnie przyznano, że realizacja procesu zamówień w sposób, który pobudza łańcuch dostaw do inwestowania w rozwój, lepsze, innowacyjne towary i usługi w celu zaspokojenia potrzeb regionu ma kluczowe znaczenie dla udanego wdrożenia PPI. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk ze Słowenii i Chorwacji, jako inspirację dla uczestników zamówień publicznych, a także innych bieżących przykładów dobrych praktyk -4 PPI2Innovate Pilots z branży ICT, Zdrowia i Energii:


PILOT 1 - innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe mini-amfiteatr miasto Polska-Lublin (ENERGY)
w Parku Jana Pawła II.
PILOT 2 - Węgry - Somogy Country Government (HEALTH) inteligentne urządzenia medyczne
i oprogramowanie do monitorowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia.
PILOT 3 - Włochy - region Piemonte (ENERGY) inteligentne rozwiązania energetyczne dla budynków
 i szklarni ze zrównoważoną instalacją kogeneracyjną w ramach "eksperymentalnego ogrodu botanicznego REA".
PILOT 4 - Słowenia - innowacyjne rozwiązania Ministerstwa Administracji Publicznej (ICT), które umożliwią analizę semantyczną.


Wydarzenie zakończyło dyskusja panelowa, podczas której uczestnicy omówili rzeczywiste wyzwania, przed jakimi stoją nie tylko nabywcy publiczni, ale także MŚP i start-upy związane z zamówieniami publicznymi na innowacyjne rozwiązania (PPI) i przyszłymi perspektywami wykorzystania PPI w celu ulepszenia usług publicznych.
Dwa dni PPI2Innovate miały charakter międzynarodowy, gdyż w wydarzeniu wzięli udział nie tylko uczestnicy z Chorwacji, ale także z sąsiednich i innych krajów.