Zmień wielkość czcionki:

Partnerzy projektu Smart Watch (Interreg Central Europe) mieli kolejną okazję by spotkać się i porozmawiać na temat tworzenia sieci obserwatoriów inteligentnych rynków Europy Środkowej.

W celu realizacji tego zadania, na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z:
- mapą kompetencji wyselekcjonowanych uprzednio obserwatoriów w fazie pilotażowej,
- warsztatami dla przedsiębiorców, którzy zweryfikują przydatność usług i informacji obserwatoriów,
-zaangażowaniem nowych instytucji, które w przyszłości podejmą współpracę w ramach stworzonej, sieci,
- narzędziem porównującym profil wybranych obserwatoriów,
- modelowym przykładem instytucji, która będzie inspiracją dla partnerów projektu Smart Watch.
Dodatkowym tematem, poruszonym przez partnerów projektu był dobór obszarów i wskaźników, które powinny monitorowane, co będzie niezwykle istotne w kontekście kształtowania przyszłej perspektywy finansowej. Punktem wywoławczym dyskusji, były prezentacje poszczególnych prelegentów, przedstawiających dobre praktyki ich regionów, pokazujące dobór inteligentnych specjalizacji, ich monitoring i ewaluację. Podczas spotkania, została również podkreślona forma promocji projektu, tak ważna w perspektywie budowania sieci obserwatoriów i angażowania nowych członków.
Kolejne spotkanie odbędzie się na wiosnę w Austrii, gdzie partnerzy projektu będą mogli zobaczyć praktyczne rozwiązania i usługi oferowane przez przykładowe regionalne obserwatoria.