Zmień wielkość czcionki:

W dniu 29.11.2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się pierwsze w regionie lubelskim spotkanie w ramach projektu Higher Education in Smart Specialisation – HESS project, zorganizowane przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością.

Spotkanie miało na celu przedstawienie projektu HESS w regionie lubelskim, zachęcenie zainteresowanych instytucji do włączenia się w prace, przedstawienie case studies innych regionów europejskich biorących udział w projekcie oraz przedyskutowanie wraz z regionalnymi przedstawicielami uczelni wyższych oraz ośrodków badawczo-naukowych pomysłów oraz sposobów na zaangażowanie się w projekt.
Na spotkaniu projekt HESS przedstawili Krzysztof Mieszkowski reprezentujący Joint Research Centre, Marcin Kardas – ekspert ds. Platformy S3 przy wsparciu wideokonferencyjnym Johna Edwardsa z Joint Research Centre. Z kolei region lubelski reprezentowany był przez przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z Puław oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, a także pracowników Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością.
W ramach spotkania przeprowadzona została dyskusja na temat szans i wyzwań dla instytucji szkolnictwa wyższego, oraz sposobów na ich mocniejsze zaangażowanie w inteligentne specjalizacje regionu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania bieżącej aktywności Województwa Lubelskiego w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz realizacji związanych z nimi projektów międzynarodowych (m.in. SMART-watch, Elise, Bridges). Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych na Uniwersytecie Medycznym oraz w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN.
Był to pierwszy etap spotkań w ramach projektu Higher Education in Smart Specialisation, kolejne spotkania już w przyszłym roku.