Zmień wielkość czcionki:

13 grudnia 2013 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badań projektu „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą" realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Konferencja zgromadziła liczne grono gości, reprezentujących regionalne i krajowe środowiska gospodarcze, naukowe i samorządowe.

Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z przygotowaniem Województwa Lubelskiego do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w kontekście przedstawionych wyników badań projektu. DSC0077

Podczas konferencji miały miejsce następujące prezentacje:

Realizacja projektu RSZZG w aspekcie przygotowania Województwa Lubelskiego do wdrażania programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - Piotr Janczarek Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL;

Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji - dr Paweł Czyż, PSDB Sp. z o.o. w Warszawie;

Analiza podmiotów i powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym  w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw oraz ocena możliwości specjalizacji regionu w produkcji wysokiej jakości żywności - dr Maciej Piotrowski, Quality Watch Sp. z o.o. w Warszawie;

Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej - Joanna Barszcz, ITTI Sp. z o.o. w Poznaniu;

 Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu - Dorota Thomas, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak w Poznaniu.

 DSC0091W ramach realizowanego projektu prowadzone są kolejne badania pogłębione, dziedzinowe oraz potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas kolejnej konferencji w czerwcu 2014 r.