Departament DGWZ ogólne

Zmień wielkość czcionki:

 

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej jest jednym z czternastu  merytorycznych Departamentów funkcjonujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Główne zadania Departamentu koncentrują się w takich obszarach tematycznych jak:

 •  planowanie strategiczne:
 •     aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 r.
 •     udział w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2020 r.
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • realizacja projektów własnych Samorządu Województwa Lubelskiego
 • wsparcie rozwoju energetyki, efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii
 • wsparcie procesów innowacyjnych, transferu wiedzy i nowoczesnych technologii z sektora nauki do przedsiębiorstw
 • budowa społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • budowa sieci współpracy i sieci informacyjnych
 • promocja gospodarcza regionu
 • obsługa inwestorów i wspieranie eksportu
 • analizy gospodarcze i monitoring gospodarki regionu