Debaty Publiczne

Zmień wielkość czcionki:

 

Rozwój Lubelszczyzny będzie następował w sposób zharmonizowany i zrównoważony tylko wtedy, jeśli działające w niej organizacje samorządowe, podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Urzeczywistnieniem partycypacyjnej roli środowisk lokalnych w całym procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji jest przewidziana w uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego podjętej 30 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 r., seria debat publicznych w największych miastach regionu, z których materiał badawczy poparty opiniami lokalnych środowisk, będzie cennym źródłem wiedzy  i ważną wskazówką szczególnie przy planowaniu procesów rozwojowych, wskazywaniu kierunków zaangażowania środków własnych oraz zewnętrznych w kontekście nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE. Poniżej przedstawiony został harmonogram debat publicznych:  

Data
Miejsce
8 listopada
br.    
Konferencja w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna  4 w Lublinie,
13 listopada    br
Debata publiczna, Puławski Park Naukowo Technologiczny,
ul. Mościckiego 1, Puławy,
15 listopada
br
Debata publiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14,
20 listopada    br.
Debata publiczna, Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura
w Chełmie, Plac Niepodległości 1,
22 listopada br.
Debata publiczna, Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,
28 listopada br.
Debata publiczna, Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna  4, Lublin,
29 listopada br.
Debata publiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b, Lublin.

 

·