Lubelska Rada ds. Innowacji

Zmień wielkość czcionki:

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXXXIII/2718/2012 z dnia 25 września 2012 r. powołana została Rada ds. Innowacji. Jej zadaniem jest zwiększenie innowacyjności gospodarki województwa oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organów administracji samorządowej, reprezentantami świata nauki, podmiotami działającymi w sektorze prywatnym. Poniżej zamieszony został link do w/w aktu prawnego.

Uchwała nr CXXXIII/2718/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Innowacji

      Załącznik nr 1: Skład Rady ds. Innowacji     
      Załącznik nr 2: Regulamin Pracy Rady ds. Innowacji