Materiały do pobrania

Zmień wielkość czcionki:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020

Regional Innovation Strategy For The Lubelskie Voivodeship 2020

Plan wykonawczy do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020

Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

Prezentacje z Konferencji otwierającej proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. -  8.11.2012 r. Lublin

Cel aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
Piotr Janczarek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Założenia RSI
Dr hab. Anna Rogut, prof. UŁ (Główny Konsultant)

Wstępne wnioski wynikające z diagnozy lubelskiego rynku innowacji
Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. PL (Ekspert ds. analitycznych)

Wnioski z diagnozy do określenia obszarów inteligentnych specjalizacji
Ryszard Boguszewski (Ekspert ds. koncepcyjnych planowania strategicznego)


Diagnoza lubelskiego rynku innowacji - Synteza ekspertyz na potrzeby RSI WL 2020
Dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. PL (Ekspert ds. analitycznych)


Cel aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Warsztaty nt. posiadanych zasobów lokalnych w zakresie specjalizacji regionalnej
w tym: 

     część 1. Wstępne wnioski wynikające z diagnozy lubelskiego rynku innowacji         

    część 2. Identyfikacja potencjału subregionu lubelskiego w kontekście inteligentnej specjalizacji                                       oraz określenie barier rozwoju
Ryszard Boguszewski (Ekspert ds. koncepcyjnych planowania strategicznego)

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
(Puławy, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Lublin, 13-29 listopada 2012 r.)


Prezentacje z posiedzenia Zespołu Zadaniowego RSI WL (21.03.2013):
 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Inteligentne Specjalizacje
Piotr Janczarek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL


Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Inteligentne Specjalizacje,
Nałęczów, 10 czerwca 2013 r.

Piotr Janczarek, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL