Notatka z warsztatów „Train the trainer” w ramach projektu ROSIE, Zadar (Chorwacja), 12-14 marca 2018 r.

Podsumowanie bieżących i zaplanowanie dalszych prac oraz kontynuacja szkolenia w zakresie odpowiedzialnych innowacji to cele spotkania partnerów projektu ROSIE, które odbyło się w dniach 12-14 marca br. w Zadarze (Chorwacja).

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów projektu ELISE w Polsce, kolejne na Słowacji

W dniach 27-28 marca 2018 r. w Lublinie odbyło się spotkanie partnerów projektu ELISE.Celem projektu jest budowanie/rozwój ekosystemu life science w regionach partnerskich, w tym w województwie lubelskim, tak aby ten ekosystem zapewniał realne oddziaływanie badań i innowacji w obszarze life science na rynek i rozwój regionalny.

Czytaj więcej...

Forum Innowacji: ZDROWA ŻYWNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE

Serdecznie zapraszamy na Forum Innowacji realizowane w ramach projektu EmpInno (Interreg Baltic Sea Region) pod tytułem: ZDROWA ŻYWNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (piątek) 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy Artura Grottgera 2 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Czytaj więcej...

Pilotażowe audyty w ramach projektu Smart Watch zakończone!

W ramach projektu Smart Watch, (Interreg Europa Centralna), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z wybranymi ekspertami przeprowadzili w ostatnim czasie fazę pilotażową audytów. Celem projektu jest zidentyfikowanie w Województwie Lubelskim instytucji, które mogłyby pełnić w przyszłości funkcję Regionalnych Obserwatoriów Inteligentnych Specjalizacji. Obserwatoria będą świadczyły usługi dopasowane do potrzeb użytkowników końcowych i wspomogą monitorowanie rynku i inteligentnych specjalizacji.


Czytaj więcej...