Spotkanie z przedstawicielami sieci ERRIN i Bretanii – francuskiego regionu

 

W dniu 15 marca 2018 r. w Brukseli odbyło się spotkanie wprowadzające w związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego od dnia 01 marca 2018 r. do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). Województwo Lubelskie planuje podjąć działania pozwalające jak najefektywniej włączyć się w pracę Sieci, poprzez między innymi zapoznanie się z tematyką zadań realizowanych w ramach konkretnych grup tematycznych i ich ekspertów.

Czytaj więcej...