Spotkanie międzynarodowe we Francji

Zapraszamy na międzynarodowe spotkanie dotyczące przemysłu rolno-spożywczego oraz technologii dla bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym organizowane podczas targów w Rennes (Francja).

Czytaj więcej...

KONFERENCJA PN. TECHNOLOGIE FOTONICZNE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI REGIONU

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizował konferencję pn. Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. LUBELSKA WYŻYNA TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 18 stycznia b.r. odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. Szczegółowy program spotkania przedstawiamy poniżej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Agenda

Gospodarka wodna w ramach współpracy Lubelszczyzna-Nevada

Dwa dni temu odbyło się drugie spotkanie ekspertów panelu wodnego z Profesorem Pawłem Pietrasińskim jko kontynuacja spotkania, które odbyło się w październiku, kiedy to Gubernator Stanu Nevada Brian Sandoval gościł z wizytą w naszym regionie w ramach konferencji „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge”.

 

Czytaj więcej...