Newsletter projektu BRIDGES

Z przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie newslettera projektu BRIDGES, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa.

Czytaj więcej...

ROZWIĄZANIA DLA LUBLEKSIEGO EKOSYTEMU LIFE SCIENCE

Na mapie Lubelszczyzny pojawiają się kolejne współrzędne, których odkrywanie i łączenie w jeden wspólny obszar współpracy przyczynia się do rozwoju regionalnego ekosystemu life science. Te nowe współrzędne na mapie life science Lubelszczyzny to nie tylko nowe podmioty takie jak klastry zrzeszające przedstawicieli świata nauki i  biznesu czy startupy technologiczne inkubowane przez Lubelski Park Naukowo- Technologiczny. Te nowe współrzędne oznaczają także nowe formy współpracy i organizacji, które mogą być rozwijane systemowo z wykorzystaniem rozwiązań, które sprawdziły się już w innych krajach europejskich. 

Czytaj więcej...

Spotkanie regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELISE

14 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELISE. Tematem przewodnim spotkania było włączenie do polityki regionalnej dobrych praktyk, które w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju ekosystemu life science na Lubelszczyźnie. 

Czytaj więcej...

Spotkanie inicjujące w ramach projektu Higher Education in Smart Specialisation – HESS project

W dniu 29.11.2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się pierwsze w regionie lubelskim spotkanie w ramach projektu Higher Education in Smart Specialisation – HESS project, zorganizowane przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością.

Czytaj więcej...