KONFERENCJA PN. TECHNOLOGIE FOTONICZNE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI REGIONU

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizował konferencję pn. Technologie fotoniczne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki regionu.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. LUBELSKA WYŻYNA TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 18 stycznia b.r. odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. Szczegółowy program spotkania przedstawiamy poniżej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Agenda

Gospodarka wodna w ramach współpracy Lubelszczyzna-Nevada

Dwa dni temu odbyło się drugie spotkanie ekspertów panelu wodnego z Profesorem Pawłem Pietrasińskim jko kontynuacja spotkania, które odbyło się w październiku, kiedy to Gubernator Stanu Nevada Brian Sandoval gościł z wizytą w naszym regionie w ramach konferencji „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge”.

 

Czytaj więcej...

REBORN - wsparcie dla przedsiębiorców w województwie lubelskim!

Można mówić o wielu powodach, które składają się na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej lub porażkę w biznesie. Zaczynając od problemów finansowych, przez uwarunkowania prawne i rynkowe do których trzeba się dopasować i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Występuje także szereg innych czynników takich jak obawa przed zmianą, brak kompetencji w niektórych obszarach, w których potrzebny jest doradca/mentor, problemy z diagnozowaniem stanu firmy, niska świadomość tego kiedy mówić o swoich problemach czy brak odwagi, aby w ogóle o nich mówić. Oprócz tego pojawia się symptom zwlekania z działaniem i zbyt późnej reakcji. Z drugiej strony uwidacznia się inna sfera problemów m.in. gdy przedsiębiorca staje przed problemem pozyskania środków finansowych jeśli znajduje się w trudnej sytuacji.

Czytaj więcej...