Warsztaty dotyczące polityki klastrowej w ramach projektu CLUSTERS3

5 września 2017 r. w siedzibie UMWL odbyły się pierwsze z cyklu trzech warsztatów dotyczących polityki klastrowej na poziomie regionalnym w ramach projektu CLUSTERS3 (Interreg Europa). W spotkaniu prowadzonym przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Panią Elżbietę Książek i Pana Łukasza Szterna, wzięli udział koordynatorzy organizacji klastrowych, członkowie klastrów,  instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej.

Czytaj więcej...

Warsztat w ramach projektu Clusters3

 

Szanowni Państwo,

W kwietniu 2016 r. Województwo Lubelskie przystąpiło do projektu CLUSTERS3 realizowanego w partnerstwie międzynarodowym z udziałem 9 partnerów z 7 regionów UE. Celem trwającego 4 lata projektu jest usprawnienie polityki klastrowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami UE, które realizują sprawdzone modele współpracy podmiotów w ramach klastrów, a jednocześnie podejmują wspólne dla Europy wyzwanie realizacji regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Czytaj więcej...