PODPISANIE UMOWY WYKONAWCZEJ W SPRAWIE REALIZACJI WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PN. LUBELSKA WYŻYNA TECHNOLOGII FOTONICZNYCH

W dniu 10 października 2017 roku zawarta została pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego, a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Umowa w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych.
 

Czytaj więcej...

Szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie współpracy międzynarodowej i spotkania B2B z partnerami fińskimi i litewskimi w ramach Targów ENERGETICS 2017

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach kooperacyjnych (B2B), które zostaną zorganizowane w dniu 15.11.20117 roku podczas  X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017 w Lublinie we współpracy z Biurem Enterprise Europe Network prowadzonym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.
 

Czytaj więcej...

Regionalne spotkanie potencjalnych interesariuszy w ramach realizacji międzynarodowego projektu ELISE

24 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się regionalne spotkanie potencjalnych interesariuszy w ramach realizacji międzynarodowego projektu ELISE (Program Interreg Europa). Celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie, z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne.

Czytaj więcej...

Wydłużony nabór do 2 zespołów roboczych tj. medycyny i energetyki niskoemisyjnej

Szanowni Państwo,
z uwagi na duże zainteresowanie Państwa udziałem w pracach w Zespołach Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego uprzejmie informujemy, że wydłużono termin składania formularzy aplikacyjnych do 5 listopada 2017 r. (włącznie).
 

Czytaj więcej...