Już tylko dwa spotkania do zakończenia projektu EmpInno!

Województwo Lubelskie wraz z przedstawicielem Parku Naukowo-Technologicznego wzięło udział w 8 spotkaniu partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020).

Czytaj więcej...

Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELISE

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELISE.

Czytaj więcej...

Dzień Światła

W dniu 18 maja 2018 roku na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej odbył się Międzynarodowy Dzień Światła połączony z 10 rocznicą Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.

Czytaj więcej...

Trzecie spotkanie partnerów projektu SMART_watch (Interreg Central Europe) już za nami. Odbyło się ono 14-15 maja 2018r. w malowniczym Debreczynie na Węgrzech

Pierwszy dzień spotkania poświecony był podsumowaniu realizacji pilotażowej fazy audytów w wybranych instytucjach, w tym w instytucjach otoczenia biznesu. Ponadto, podsumowane zostały rezultaty dotychczasowych działań komunikacyjnych, jak i kwestie finansowe.

Czytaj więcej...